Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet

Mittaan valmistetut pitkäikäiset saumattomat vesikourut ja rännit

Kattolinja – Sadevesijärjestelmät

Kattojen vesieristystöiden lisäksi asennamme valmistetut vesikourut ja rännit.

Tarvittaessa asennamme myös muut sadevesijärjestelmän osat kuten sadevesikaivot, jolloin sade- ja sulamisvedet saadaan hallitusti pois rakennuksen perustuksista.

Teemme myös muita pellitystöitä kuten savupiippujen pellityksiä ja piipunhattuja.

Sadevesijärjestelmissä käytämme pääsääntöisesti Nescon tuotteita.

Kattoturvatuotteet

Kattolinja – Kattoturvavatuotteet

Asennamme kattoturvatuotteita niin uudisrakennuksiin kuin saneerauskohteisiin. Kuten muutkin käyttämämme tuotteet, kaikki kattoturvatuotteemme ovat valmistettu Suomessa suomalaisiin olosuhteisiin.

Kattoturvatuotteet kuten muun muassa tikkaat, kattosillat ja lumiesteet varmistavat katon turvallisen huolto- ja puhdistustöiden tekemisen.

RT-kortissa Vesikaton turvavarusteet 85-11132 (KH 90-00537), velvoitetaankin rakennuksen omistajaa huolehtimaan, että käytössä on riittävät seinä- ja lapetikkaat sekä tarvittaessa myös kattosillat katolla tehtäviin huoltotoimenpiteisiin ja turvalliseen liikkumiseen.

• Seinä- ja kattotikkaat
• Turvatikkaat ja sivupoistumistiet
• Lumiesteet ja kattosillat
• Kattosillat ja piipputikkaat
• Turvakiskot ja kattopollarit
• Nuohoustasot ja -kaiteet

Käyttämämme kattoturvatuottet ovat pääsääntöisesti laadukkaita Nescon tuotteita.

Ota yhteyttä

Lähetä lomake